Ed. Gioacchino Minoli, Sampierdarena, 19129 - circa 1906